Zákon o České národní bance

6/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 29a

Obchody, které Česká národní banka provádí podle části šesté s bankami, může obdobně provádět i s pobočkami zahraničních bank a se spořitelními a úvěrními družstvy.