Zákon o České národní bance

6/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 61

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.