Zákon o České národní bance

6/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 36

Česká národní banka je oprávněna

a) obchodovat se zlatem a devizovými hodnotami a provádět všechny druhy bankovních obchodů na finančním trhu,

b) provádět platební styk se zahraničím.