Zákon o České národní bance

6/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 60

Tímto zákonem se zrušuje zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé.