Zákon o České národní bance

6/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 4

Českou národní banku tvoří

a) ústředí se sídlem v Praze;

b) pobočky;

c) účelové organizační jednotky.