Zákon o České národní bance

6/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 57

Účty, které vedla ke dni svého zániku Státní banka československá na území České republiky, se považují za účty vedené Českou národní bankou v souladu s tímto zákonem.