Zákon o České národní bance

6/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 53

Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů Státní banky československé s pracovníky, kteří mají pracoviště na území České republiky, přecházejí na Českou národní banku.