Zákon o České národní bance

6/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 26

Česká národní banka stanoví vyhláškou

a) výši povinných minimálních rezerv,

b) den, od něhož povinná osoba musí ve stanovené výši povinné minimální rezervy udržovat,

c) období, po které se povinné minimální rezervy udržují,

d) okruh závazků, ze kterých se povinné minimální rezervy udržují, a zdrojů údajů o těchto závazcích,

e) postup, jakým bude určena stanovená výše povinných minimálních rezerv v případě, že povinná osoba údaje, ze kterých se výše povinných minimálních rezerv stanoví, České národní bance nepředloží.