Zákon o České národní bance

6/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 47a

Česká národní banka nakládá s vlastním majetkem včetně devizových rezerv s odbornou péčí.