Zákon o České národní bance

6/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 54

Na Českou národní banku přechází majetek Státní banky československé v rozsahu stanoveném podle zvláštního zákona.