Zákon o České národní bance

6/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 43g

Česká národní banka seznamuje veřejnost s výsledky statistických zjišťování způsobem umožňujícím dálkový přístup.