Zákon o České národní bance

6/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 31a

Česká národní banka může na základě dohody s Ministerstvem financí podle rozpočtových pravidel sjednávat obchody s investičními nástroji nebo jiné obchody nebo provádět činnosti, které je Ministerstvo financí v souladu s rozpočtovými pravidly oprávněno vykonávat prostřednictvím České národní banky. Tím není dotčen § 31.