Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 83Mimořádný audit

(1) Česká národní banka může rozhodnout o provedení mimořádného auditu, a to v případě, zjistí-li nedostatky ve zprávě auditora předložené jí podle § 85 odst. 2 písm. a) České národní bance. Osobu auditora a podmínky provedení mimořádného auditu určí Česká národní banka.

(2) Náklady mimořádného auditu nese Česká národní banka. Pokud mimořádný audit potvrdí důvody, pro které Česká národní banka zpochybnila správnost původního auditu, uhradí auditor, který provedl původní audit, České národní bance jí vynaložené náklady na provedení mimořádného auditu.