Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 134Informace poskytované Komisi Evropských společenství

(1) Česká národní banka sděluje Komisi Evropských společenství informace týkající se pojišťovnictví v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Evropských společenství nebo na její vyžádání, jestliže tyto informace mají přímý vztah k její působnosti v pojišťovnictví.

(2) Ministerstvo financí sděluje Komisi Evropských společenství informace podle odstavce 1, jestliže tyto informace mají přímý vztah k jeho působnosti v pojišťovnictví.