Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 97Předběžné opatření

(1) Česká národní banka může v rámci předběžného opatření zakázat tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

a) uzavírat další pojistné nebo zajišťovací smlouvy a nerozšiřovat již převzaté závazky z pojištění nebo zajištění,

b) nakládat bez souhlasu České národní banky se svými aktivy,

c) postupovat bez souhlasu České národní banky podle rozhodnutí statutárního orgánu, valné hromady nebo členské schůze.

(2) Pojišťovně z třetího státu nebo zajišťovně z třetího státu lze uložit předběžné opatření podle odstavce 1 písm. a) nebo b).