Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 115Informační povinnosti

Nestanoví-li tento zákon jinak, předkládá pojišťovna z třetího státu a zajišťovna z třetího státu České národní bance informace o své činnosti na území České republiky, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtách stanovených vyhláškou. To platí obdobně pro činnost pojišťovny z třetího státu na území jiných členských států, je-li Česká národní banka příslušným orgánem dohledu podle § 35.