Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 93

(1) Tuzemské pojišťovně, tuzemské zajišťovně, pojišťovně z třetího státu a zajišťovně z třetího státu, která znemožní nebo závažně ztíží výkon dohledu zejména tím, že neposkytne potřebnou součinnost nebo nevyhoví výzvě dané podle tohoto zákona, může Česká národní banka uložit pořádkovou pokutu do výše 5000000 Kč. To platí i v případě jiné osoby náležící ke skupině podle § 87.

(2) Pořádkovou pokutu podle odstavce 1 lze uložit opakovaně. Úhrn pokut uložených v kalendářním roce nesmí převyšovat 20000000 Kč.

(3) Pořádkovou pokutu lze uložit do 6 měsíců ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo.

(4) Pokuty uložené Českou národní bankou vybírá Česká národní banka. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.