Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 142

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.