Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 91Součinnost orgánů dohledu

(1) Česká národní banka sdělí příslušnému orgánu dohledu informace, které považuje za důležité pro výkon dohledu ve skupině a které se týkají činnosti pojišťovny nebo zajišťovny provozující svoji činnost na území České republiky nebo dalších osob náležících ke skupině.

(2) V případě, kdy tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna a zahraniční banka, nebo zahraniční obchodník s cennými papíry, nebo zahraniční banka a zahraniční obchodník s cennými papíry současně, jsou úzce propojeni, nebo v nich má stejná osoba účast, je dohled ve skupině vykonáván v úzké spolupráci České národní banky s orgánem dohledu, odpovědným za výkon dohledu nad činností zahraniční banky nebo zahraničního obchodníka s cennými papíry.

(3) Informace získané v rámci výkonu dohledu ve skupině podléhají povinnosti zachovávat mlčenlivost podle § 126.