Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 5

Soudy poskytují účastníkům poučení o jejich procesních právech a povinnostech.