Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 370a

Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.