Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 159

Doručený rozsudek, který již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci.