Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 22

Fyzická osoba, která nemůže před soudem jednat samostatně, musí být zastoupena svým zákonným zástupcem nebo opatrovníkem.