Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 10a

O dovoláních proti rozhodnutím krajských nebo vrchních soudů jako soudů odvolacích rozhoduje Nejvyšší soud.