Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 136

Lze-li výši nároků zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit vůbec, určí ji soud podle své úvahy.