Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 69

Účelem smírčího řízení je uzavření smíru. Ustanovení § 99 platí i pro tento smír.