Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 235g

Povolením obnovy řízení odkládá se vykonatelnost napadeného rozhodnutí.