Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 369

Povolené exekuce na nemovitosti a na movité věci se dokončí podle dosavadních předpisů.