Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 19

Způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má právní osobnost; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává.