Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 320c

Pro nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovité věci je rozhodující stav v době zahájení řízení.