Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 276

Srážky ze mzdy lze provádět jen do výše výkonem rozhodnutí vymáhané pohledávky s příslušenstvím.