Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 218

Odvolací soud odmítne odvolání, které

b) bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn;

c) směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.