Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 235c

Je-li pravděpodobné, že žalobě bude vyhověno, může soud nařídit odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí o věci.