Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 357

Na platební rozkazy vydané přede dnem, kdy tento zákon nabyl účinnosti, použije se dosavadních předpisů.