Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 103

Kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).