Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 176

Ustanovení § 177 až 180 se použijí, je-li z žaloby zřejmé, že se žalobce domáhá ochrany rušené držby.