Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 38bAsistent soudce Nejvyššího soudu

Asistent soudce Nejvyššího soudu činí jednotlivé úkony občanského soudního řízení z pověření soudce Nejvyššího soudu.