Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 80

Určení, zda tu právní poměr nebo právo je či není, se lze žalobou domáhat jen tehdy, je-li na tom naléhavý právní zájem.