Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 36c

Nejvyšší soud jedná a rozhoduje v senátech.