Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 211

Pro řízení u odvolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného.