Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 376Účinnost zákona

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.