Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 123

Účastníci mají právo vyjádřit se k návrhům na důkazy a ke všem důkazům, které byly provedeny.