Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 257

Nařídit a provést výkon rozhodnutí lze jen způsoby uvedenými v tomto zákoně.