Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 281

Provádět srážky ze mzdy ve větším rozsahu, než dovolují ustanovení tohoto zákona, je nepřípustné, a to i když s tím povinný souhlasí.