Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 245

Není-li v této části uvedeno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části první až čtvrté tohoto zákona.