Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 179

V řízení nelze rozhodnout o náhradě újmy vzniklé rušením držby.