Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 219

Odvolací soud rozhodnutí potvrdí, je-li ve výroku věcně správné.