Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 286

Dochází-li k výplatě dlužné mzdy za několik měsíců najednou, je třeba vypočítat srážky za každý měsíc zvláště.