Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 250i

Soud žalobu zamítne, dospěje-li k závěru, že správní orgán rozhodl o sporu nebo o jiné právní věci správně.