Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 13

Hlavním městem České republiky je Praha.